Menu

Aanmelden

Er zijn twee routes voor aanmelding: telefonisch of via het aanmeldingsformulier.
Hoe vollediger de informatie is waarover wij beschikken, hoe beter wij een besluit kunnen nemen over de opnameplanning.
We blijven graag op de hoogte van veranderingen in de situatie van de aangemelde patiënten.

Voor vragen over aanmelding en opname kunt u telefonisch contact opnemen met de manager of verpleegkundige van dienst, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur via 024-203 40 85.
Aanmelden kan door de eigen huisarts, behandelend specialist. Opname vindt plaats op doordeweekse dagen. Wanneer er een beschikbare plek is, dan is het meestal mogelijk om iemand binnen 24-48 uur op te nemen.
Voor de besluitvorming ten aanzien van de opnameplanning, een besluit van manager/verpleegkundige en van een huisarts die verbonden is aan Huis Wilma, hebben wij in ieder geval informatie (schriftelijk en bij voorkeur ook door mondelinge overdracht) nodig over:

 • de prognose en de factoren waarop deze prognose gebaseerd is
 • de symptomen op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied

Opnamecriteria:

 • De patiënt heeft een levensverwachting korter dan drie maanden.
 • De patiënt heeft een zorgbehoefte die niet in de thuissituatie kan worden ingevuld.

Buiten de criteria vallen situaties waarin:

 • De patiënt een levensverwachting heeft van meer dan drie maanden of de levensverwachting is zeer onduidelijk.
 • De patiënt gedragsproblemen heeft
  • waarbij verwacht mag worden dat andere patiënten of naasten er hinder van ondervinden en/of
  • waarbij de veiligheid van medewerkers, medepatiënten of naasten in het geding is.
 • De situatie van de patiënt een gesloten omgeving vereist.

Opname

Bij opname is een medische en verpleegkundige overdracht nodig, evenals een volledige medicatielijst. Indien de eigen huisarts niet in staat is om zorg te leveren kan een van de huisartsen die verbonden is aan Huis Wilma de zorg overnemen. In dat geval is overdracht van het volledige dossier noodzakelijk.
Het is handig om een eerste aanspreekpunt van de familie te hebben.

Verzekeringen

Huis Wilma heeft nog niet met alle verzekeringsmaatschappijen een overeenkomst afgesloten dit betekent dat we voor sommige verzekeraars niet gecontracteerde Palliatieve terminale zorg aanbieden.  

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt voor ELV Palliatieve terminale zorg en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor de verzorging in Huis Wilma? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Kosten

Het is goed om te weten dat bepaalde kosten worden vergoed door uw verzekeringsmaatschappij en andere kosten onder uw eigen bijdrage vallen. Wij hebben dit voor u op een rijtje gezet (lees verder).

Euthanasie

Euthanasie kan in Huis Wilma worden verleend door de verwijzend huisarts of door een behandelend specialist. Huisartsen verbonden aan Huis Wilma verlenen geen euthanasie aan patiënten voor wie ze de zorg bij opname overnemen.

Overlijden

De huisarts verbonden aan Huis Wilma die de zorg heeft overgenomen licht bij overlijden de huisarts in waarbij een gast het laatst stond ingeschreven. De verwijzend huisarts/ huisarts bij wie een gast het laatst stond ingeschreven is verantwoordelijk voor het al dan niet op de hoogte stellen van andere behandelaren.


Wilt u een gast aanmelden? Vul dan alstublieft deze vragenlijst in. Hoe completer de informatie bij aanmelding, hoe beter prioriteiten kunnen worden gesteld. Vult u de vragen zo volledig mogelijk in.

Uiteraard kunt u ter oriëntatie een rondleiding krijgen. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Wilt u meer informatie over onze zorg en dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via telefoonnummer 024-203 40 85.

Let op: als er sprake is van een gewenste opname binnen 72 uur, neem dan na het invullen van deze vragenlijst alstublieft telefonisch contact op met Huis Wilma: 024-203 40 85.
Of via 06-133 94 083 José Jacobs-van Leur.

Aanmeldingsformulier
1Gegevens verwijzer
2Gegevens gast
3Gegevens contactpersoon
4Situatie gast
5Afronding

Stap 1 van 5

Gegevens verwijzer

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download