Menu

Stichting Vrienden huis Wilma

Een verblijf in een hospice wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet en een eigen bijdrage van patiënten. Hiermee kan de noodzakelijke specialistische medische en verpleegkundige zorg worden geboden.

Voor een echt kwalitatief en betekenisvol verblijf in huis Wilma is echter meer nodig.
Geestelijke verzorging, ondersteunende behandelingen, aangepaste voeding, maar ook ontspanning en een fijne sfeer zijn belangrijk. Ook willen we gerichte aandacht besteden aan naasten van mensen die in huis Wilma verblijven. En dan is er het onderhoud, de aankleding en het comfort van ons huis en onze prachtige tuin. Deze extra zorg zien wij als essentieel voor patiënten en hun naasten in de meest kritische fase van een mensenleven.

Om deze aanvullende en aandachtige zorg te kunnen blijven bieden zijn extra financiële middelen nodig. Daar voor is de Stichting Vrienden van huis Wilma opgericht. De stichting ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt uit donaties, sponsoring, vaste bijdragen en giften in natura of legaten. Ook U kunt daaraan bijdragen.

Een hospice in Nederland is, naast de inzet van veel vrijwilligers, altijd afhankelijk van donaties. Hospice huis Wilma dus ook!  Daarom doen we een beroep op u.

Meld u aan als Vriend van huis Wilma

Door op de button te drukken wordt u verder geleid naar de site van Stichting Vrienden van huis Wilma alwaar u zich kunt aanmelden als vriend van huis Wilma. Daarmee ondersteunt u het werk dat wordt gedaan

Dankzij uw donaties zijn wij in staat om:

  • Het hospice en haar tuin te onderhouden;
  • Vrijwilligers te trainen;
  • Professionals aan te nemen;
  • Kosten te dekken die niet door de bijdrage van de verzekering worden gedekt en het welzijn van de gasten bevorderd.

Stichting Wilma en Stichting Vrienden van huis Wilma zitten momenteel in de aanvraag van een ANBI-status. Zodra deze geaccordeerd wordt door de Belastingdienst zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.

U kunt ons steunen voor een periodieke en/of jaarlijks aftrekbare gift

De eenmalige gift is aftrekbaar boven een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Het maximale bedrag dat in aftrek kan worden gebracht bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

De periodieke gift in de vorm van een toezegging voor een jaarlijkse gift over een periode van minimaal 5 jaar is jaarlijks voor het gehele bedrag aftrekbaar. Dit moet wel vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Vrienden van huis Wilma. De desbetreffende overeenkomst kunt u vinden op de site van Stichting rienden van huis Wilma.

U kunt ook een eenmalige donatie doen aan Stichting Wilma. Deze gelden komen ten behoefte van exploitatie van de Hospice en niet gedekte kosten die het welzijn van de gasten bevorderen.

U kunt uw donaties doen op de volgende rekeningen:

Stichting Wilma rekening NL54 RABO 1270 2229 10

Stichting Vrienden van huis Wilma rekening NL89 RABO 0372 6953 45

Wilt u als bedrijf Stichting Wilma en Stichting Vrienden van huis Wilma ondersteunen?

Onze secretaris geeft u desgewenst meer informatie. Stuur een e-mail naar secretariaat@stichtingvriendenvanhuiswilma.nl o.v.v. vragen giften.

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download