Menu

Stichting vrienden huis Wilma

Een verblijf in een hospice wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet en een eigen bijdrage van patiënten. Hiermee kan de noodzakelijke specialistische medische en verpleegkundige zorg worden geboden.

Voor een echt kwalitatief en betekenisvol verblijf in huis Wilma is echter meer nodig.
Geestelijke verzorging, ondersteunende behandelingen, aangepaste voeding, maar ook ontspanning en een fijne sfeer zijn belangrijk. Ook willen we gerichte aandacht besteden aan naasten van mensen die in huis Wilma verblijven. En dan is er het onderhoud, de aankleding en het comfort van ons huis en onze prachtige tuin. Deze extra zorg zien wij als essentieel voor patiënten en hun naasten in de meest kritische fase van een mensenleven.

Om deze aanvullende en aandachtige zorg te kunnen blijven bieden zijn extra financiële middelen nodig. Daar voor is de Stichting vrienden van huis Wilma opgericht. De stichting ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt uit donaties, sponsoring, vaste bijdragen en giften in natura of legaten. Ook U kunt daaraan bijdragen.

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
Bank
Naam van de bank
IBAN
IBAN nummer
BIC
BIC nummer
KvK
64763560
Stichting Vrienden van huis Wilma
download