Menu

Korte samenvatting per 08-07-2021

Beste volgers van Hospice Huis Wilma,

De corona golf en de daarmee gepaard gaande beperkingen zijn op zijn retour en het normale leven komt weer op gang .

Dit betekend dat voor Hospice Wilma de draad kan worden opgepakt; daar zijn wij nu ook mee gestart.

Hierbij een korte samenvatting van de stand der dingen op dit moment:

  • De vrienden stichting van Huis Wilma is in oprichting, de bestuursleden worden 9 juni geïnstalleerd. Het doel van de stichting wordt het huis te promoten en zorgdragen voor de extra ondersteuning, het beheren van schenkingen en dat deze gelden een juiste toepassing krijgen binnen huis Wilma.
  • Er is een bureau in de arm genomen die de ondersteuning verzorgt voor gesprekken met gemeente en zorgverzekeraars.
  • Er zijn gespreken gepland  met aspirant leden van de  raad van toezicht, deze raad heeft een controleerde functie op de raad van bestuur en dient om de kwaliteit van de zorg te bewaken.
  • Er zijn gesprekken gaande met interim coördinator die het bestuur gaat ondersteunen bij het invullen van de personele bezetting en opzetten organisatie .

Er zijn gesprekken met Helder wonen en gemeente Mook en Middelaar gaande voor de realisatie van betaalbare huisvesting. In de vorm van een kleinschalig nieuwbouw project in de voortuin van de hospice tot de mogelijkheden behoort. Zonder dat het de rust van de hospice of omgeving gestoord word en de doelstelling van de stichting steunt, de “Kwetsbare” mens helpen.

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
Bank
Naam van de bank
IBAN
IBAN nummer
BIC
BIC nummer
KvK
64763560
Stichting Vrienden van huis Wilma
download