Menu

Open brief

Aan onze volgers, geïnteresseerde en vrienden van de Hospice Huis Wilma

Regelmatig heeft u in de pers kennis kunnen nemen van de problematiek rond Hospice Huis Wilma. Resultaat van deze problematiek is dat wij genoodzaakt werden om de werkzaamheden stil te leggen. Wij kunnen helaas nu pas tekst en uitleg geven van onze manier van handelen in deze kwestie.

Begin maart werden wij door omwonenden en mensen op de bouw in kennis gesteld van de mogelijke verkoop van een stuk grond achter de hospice. Op dit stuk grond zouden een grote schapenstal en een theetuin worden gerealiseerd. Bij navraag bij een ambtenaar van de Gemeente Mook en Middelaar werd dit bevestigd en kregen wij ook inzage in het plan.

Op een verzoek tot gesprek met Burgemeester en Wethouder werd niet gereageerd. Daar mijns inziens het plan achter de hospice tot veel overlast zou kunnen zorgen ben ik juridische ondersteuning gaan zoeken. Ik wilde graag zekerheid van de gemeente dat het plan op de nieuwe situatie getoetst was. Ook is het wenselijk dat er een voorwaarde in de koopovereenkomst opgenomen wordt dat er voor de hospice geen overlast ontstaat. Of dat er lange procedures noodzakelijk zouden zijn om een wijziging van het bestemmingplan door te voeren.

Ik vind het niet passend dat de stichting Wilma Thissen tegen de gemeente Mook en Middelaar moet gaan procederen om de belangen van de hospice te behartigen. Procederen om een plan te blokkeren dat de ingebruikname van de hospice schaadt. Dit terwijl de hospice een maatschappelijk doel heeft. De hospice is er voor de gemeenschap en tegen dezelfde gemeenschap moet ik gaan procederen om de belangen van de hospice te behartigen.  

De bestemmingsplanprocedure voor het vestigen van de schapenstal kan pas worden begonnen als de Gemeente Mook en Middelaar stelling neemt over de grondverkoop en het respecteren van de gemaakte afspraken over de hospice. Inzet van de wijziging van het bestemmingsplan is dat de hospice binnen de stankcirkel van de schapenstal zou komen te liggen. Wij wachten nu al 7 maanden op een toezegging om met een uitspraak te komen. Deze uitspraak, door de gemeenteraad, is al 6 keer zonder reden of nadere uitleg verschoven. Nu stappen wij naar rechter om te bekijken of we een stellingname van de gemeente Mook en Middelaar kunnen afdwingen.

Ik ben van mening dat het beter is om vooraf duidelijkheid te verkrijgen dan achteraf problemen en onrust voor patiënten. Dat is niet wat wij niet willen want hier is niemand bij gebaat.

Inmiddels zijn wij met de algemene bouwwerkzaamheden doorgegaan en is de hospice, op de inrichting na, bijna klaar. Graag willen we u de mogelijkheid geven om dit alles te bekijken op zaterdag 9 november. Een uitnodiging hiervoor volgt aankomende week.

Wij zijn van goede hoop dat wij een passende omgeving kunnen waarborgen voor de patiënten en hun familie. Dit is het uitgangspunt en dat gaat boven alles. Beter wat later en goed en vertrouwd dan snel en ongewis en met een risico. Jammer is het zeker en zonde dat het zo moet.

Met vriendelijke groet,


Ton Thissen
Initiatiefnemer Hospice ‘Huis Wilma’

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download