Menu

Gasten

Palliatieve zorg in een huislijke omgeving

De meeste mensen blijven tot het eind van hun leven het liefst in hun eigen omgeving: gewoon thuis. Maar soms gaat dat niet meer, om welke reden dan ook. Hier biedt hospice Huis Wilma uitkomst. Wij bieden palliatieve zorg aan degene die dit nodig heeft. Zorg die erop gericht is om de laatste fase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven mee te geven. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten en/of familie zich welkom voelen.

Huis Wilma beschikt over 10 identieke appartementen van ca. 50 m2 waar de gasten in kunnen verblijven. De appartementen hebben een eigen wc, ruime badkamer, woonkamer en slaapkamer en een ruim buitenterras. Ze zijn volledig ingericht en bieden de mogelijkheid dat, indien noodzakelijk, de familie kan blijven overnachten. Verder beschikt huis Wilma over een familieruimte en in de tuin is een stilteruimte gerealiseerd.

Opname

Wanneer u voor opname in aanmerking wilt komen, kunt u zich op de site aanmelden. Maar dat kan uw arts of (wijk-)verpleegkundige ook voor u doen.


U komt in aanmerking voor opname als u een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden. Voor opname willen wij een zo compleet mogelijk beeld van uw situatie krijgen. De volgende aspecten spelen daarbij een rol:

  • Wat is uw ziektebeeld en levensverwachting?
  • Hoe is uw situatie nu en zijn er problemen?
  • Waar verblijft u op dit moment; thuis, in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling?
  • Waar woont u en waar wonen uw familieleden?
  • Hoe gaat het met uw mantelzorgers?

Een klacht?

Blijf er niet mee lopen

Medewerkers en vrijwilligers van Hospice Huis Wilma geven dagelijks vele uren zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en aan hun naasten. Zij doen dat met toewijding en deskundigheid. Toch kan er natuurlijk wel eens wat misgaan. Wij hopen dat u dergelijke situaties bespreekt met de direct betrokkenen zodat het opgelost kan worden. Als dat niet lukt zijn er andere mogelijkheden.
Welke dat zijn leggen we hieronder uit.

Wat is een klacht

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen en kan gaan over alles wat raakt aan onze zorg. Bijvoorbeeld de bejegening, privacy, informatieverstrekking, bereikbaarheid enzovoorts.Patiënten kunnen zelf een klacht indienen, maar dat kan natuurlijk ook gedaan worden door een naaste of iemand anders die namens de patiënt of naaste spreekt.
Klagen heeft een negatieve bijklank. Ten onrechte. Een klacht uitspreken kan leiden tot herstel van vertrouwen en verbetering in de zorg en daar is iedereen mee gebaat.

Wat kan ik doen?

Het oplossen van een klacht begint bij Huis Wilma zelf met een gesprek over het probleem met u en één van de zorgverleners en/of met de directie. Hierbij informeren we onze, onafhankelijke, klachtenfunctionaris. Hij volgt en bewaakt het proces.
U kunt ook uw klacht indienen via het klachtenformulier. Uw klacht komt automatisch bij de coördinator en geschillencommissie Zorg te Den Haag van Huis Wilma terecht. U kunt overigens zowel bij de geschillencommissie als bij de inspectie ook zelf rechtstreeks uw klacht indienen.

Klachtreglement

Hospice Huis Wilma heeft een klachtreglement gepubliceerd op deze website. Deze klachtenregeling is geheel in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Heeft u een klacht vul dan ons klachtenformulier in.

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download