Menu

Teamleiders

Hospice huis Wilma heeft geen eigen geloofsidentiteit die richting geeft aan de zorg. De levensbeschouwelijke identiteit van Hospice huis Wilma is gebaseerd op respect voor de levensbeschouwing van iedere individuele mens. De gast wordt ondersteund door een organisatie van vrijwilligers en professionals:

Bernard Vos
Management a.i.
management@huiswilma.nl

Jose van Leur
Teamleider Zorg
coordinator@huiswilma.nl

Anke Buchner
Teamleider Vrijwilligers
tlvrijwilligers@huiswilma.nl

De Teamleiders en Manager zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het eerste aanspreekpunt voor de gasten en hun familie.  Ze sturen de vrijwilligers aan en stemmen af met de zorgverleners.

U kunt het hospice bereiken per mail info@huiswilma.nl en/of via het algemene telefoonnummer: 024 – 2034085.

Je kunt onze folder bekijken/downloaden:

Hospice huis Wilma
Cuijksesteeg 2
6585 BZ
Mook
KvK
64763560
RSNI
855826149
AGB
73737324
© Stichting huis Wilma -
Privacy, cookies en copyright
download